บ้านผู้สูงอายุ (เร็วๆนี้)

โครงการบ้านผู้สูงอายุร่มเย็น

ท่านอาจสงสัยหรือเข้าใจว่าบ้านผู้สูงอายุของร่มเย็น เป็นเหมือนสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือที่หลายคนได้ยินกันติดหูว่าเนิร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) ทั่วไปๆในประเทศไทย ทั้งเก่าและใหม่ แต่แท้จริงแล้วท่านอาจเข้าใจผิดไปบ้าง แนวคิดของบ้านผู้สูงอายุในแบบของร่มเย็นนั้น ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากงานวิจัยของผู้ก่อตั้งร่มเย็น โดยบัญญัติขึ้นเป็นแนวคิดใหม่ที่มีชื่อว่า ทางเลือกของร่มเย็น (The Romyen Alternative) ซึ่งมุ่งเน้นถึงความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของคนเรา นั่นคือความร่มเย็นจากภายในใจ

เตรียมสัมผัสประสบการณ์บ้านผู้สูงอายุตามแนวทางของร่มเย็น ณ ชานเมืองกรุงเทพฯ เร็วๆนี้...