รู้จักร่มเย็น

ทีมงานร่มเย็น

ทีมงานร่มเย็น ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกว่า 10 ปี เราเข้าใจและใส่ใจ ในปัญหาของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นเราจึงพิถีพิถันในการคัดเลือกคนดูแล คัดกรองประวัติ และฝึกอบรมทักษะทางการพยาบาล เพื่อให้ได้คนดูแลที่เป็นงาน และสามารถดูแลผู้สูงอายุหรือป่วยได้ถูกต้องเหมาะสม ก่อนส่งถึงบ้านท่าน

ทีมงานร่มเย็นมีการเข้าเยี่ยมติดตามการดูแล และสภาพของผู้สูงอายุเป็นระยะเพื่อให้คำแนะนำและปรึกษา เราน้อมรับฟังปัญหาและคำติชมเพื่อนำไปพัฒนาการคัดเลือกบุคคลากรและงานบริการ เป้าหมายของร่มเย็นคือ ช่วยให้ท่านหรือผู้สูงอายุที่ท่านรักอาศัยอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุข เกิดความ "ร่มเย็น" ในใจ


รู้จักผู้ก่อตั้งร่มเย็น

ผู้ก่อตั้งร่มเย็นชื่อ ภญ.อร งามเคราะห์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ทางด้าน Health Administration (MHA) และได้  Long-term Care Certification จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Outstanding Community Services และทุนจากมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการให้บริการจากสถานดูแลผู้สูงอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านจึงมั่นใจได้ว่าร่มเย็น เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุของไทยไม่ให้แพ้สากล


จากใจผู้ก่อตั้งร่มเย็น

"แนวคิดของร่มเย็น มาจากการที่อรได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งในอเมริกา และทำงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการดูแลผู้สูงอายุประเภทต่างๆ พบปัญหา ข้อดีข้อเสียต่างๆอยู่มากมาย จึงนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแนวคิด ศาสนา และวัฒนธรรมของคนไทย อรคิดว่าคนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าฝรั่งเลย และได้เปรียบในแง่ของความใจดี เอื้ออาทร และการเป็นสังคมชาวพุทธ ที่ตั้งชื่อว่า "ร่มเย็น" เพราะเป็นคำที่มีความหมายดี และอรอยากจะสื่อว่าการให้บริการใดๆ ถ้าทำให้ผู้รับบริการและครอบครัวไว้วางใจ มีความสบายใจ หรือความร่มเย็นในใจได้ก็คงจะดีมิใช่น้อย และนี่ก็เป็นจุดประสงค์หลักของการให้บริการของร่มเย็นนั่นเอง นอกจากนี้การใช้ชื่อว่า "ร่มเย็น" ก็เพื่อจะสื่อถึงความเป็นไทย เพื่อที่วันข้างหน้าจะได้นำแนวคิดของร่มเย็น (The Romyen Alternative) ไปพูดในงานประชุมของสมาคมธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่อเมริกา ว่าเป็นแนวคิดของคนไทยที่ประสบความสำเร็จและให้ต่างชาติได้เรียนรู้จากงานบริการร่มเย็น ของอรและของทีมงานที่รักทุกคน"

"อรโตมากับย่าและยายที่อายุกว่า 80 ปี และเกิดมาแม่ก็อายุ 41 ปีแล้ว ต้องขอบคุณสวรรค์ที่อรไม่เกิดมาเป็นเด็กเอ๋อไปเสียก่อน ทั้งแม่และยายต่างก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรม ท่านเป็นคนใจดีและมีเมตตามากๆ แนวความคิดในการทำกิจการนี้ อาจเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วที่อรวาดรูป ยาย แม่ และป้าๆของอร นอนเรียงกันในห้อง และมีตัวอรเองยืนคอยกำกับดูแลพวกท่าน เมื่อโตขึ้นมาก็ได้เป็นเภสัชกรมาดูแลเรื่องยาของผู้สูงอายุในหอผู้ป่วยอายุรกรรมอยู่หลายปี และยังมีโอกาสได้ไปทำงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่ 2 แห่งในอเมริกาอีก ฉะนั้นอรคงจะหนีไม่พ้นการดูแลผู้สูงอายุเพราะมันเป็นชีวิตของอรไปแล้ว อรอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิด ไม่นานมานี้อรได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุมา และตอนนี้ก็ได้ดูแลแม่อยู่อีกด้วยเพราะแม่แก่มากๆแล้ว..."


สถานที่ตั้งสำนักงาน