จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

บริการที่ท่านจะได้รับจากร่มเย็น

จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ทั้งแบบอยู่ประจำ และไป-กลับ ระยะสั้น และระยะยาว

คนดูแลจดบันทึกการดูแล เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงและรายงานอย่างสม่ำเสมอ

ทีมพยาบาลเข้าเยี่ยมบ้านเป็นระยะ เพื่อติดตามการดูแลและให้คำแนะนำ

ปรึกษาอาการและปัญหาการดูแลได้โดยตรงกับทีมพยาบาลตลอดการใช้บริการ

เราไม่ได้ส่งแค่คนดูแล เราทำงานกันเป็นทีม ให้ท่านได้อุ่นใจที่มีบุคคลากรทางการแพทย์คอยติดตาม ใกล้ชิด เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

คุณสมบัติคนดูแลของร่มเย็น

 • เป็นคนไทยเท่านั้น
 • อายุ 20-55ปี สุขภาพแข็งแรง
 • มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ
 • มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการทดสอบทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ*
 • ผ่านการอบรมปรับพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ถูกต้องตามทักษะทางการพยาบาล โดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์
 • ผ่านการทดสอบทัศนคติในการให้บริการผู้สูงอายุ
 • ผ่านการอบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR)
 • ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* ทางศูนย์ร่มเย็นต้องทดสอบทักษะของคนดูแลทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการดูแลมากหรือน้อย หรือจบหลักสูตรการอบรมการดูแลหรือไม่ เนื่องจากบ่อยครั้งพบว่าคนดูแลแม้มีประสบการณ์มาก ยังมีทักษะในการดูแลที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือเกิดอันตรายได้

คนดูแลมีหน้าที่อะไรบ้าง

 • ดูแลความสุขสบายของผู้สูงอายุ
 • เฝ้าระวังอุบัติเหตุ การพลัดตก หกล้ม
 • ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวของผู้สูงอายุ เช่นอาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนแพมเพิร์ส และทำความสะอาด
 • หน้าที่ทางการพยาบาลอื่นๆ ตามแผนการดูแลที่พยาบาลได้วางไว้ร่วมกับทางครอบครัว ได้แก่ ประเมินสัญญาณชีพ (วัดความดัน ชีพจร วัดไข้) พยุงเดิน ช่วยพลิกตะแคงตัวและจัดท่านอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ ป้อนอาหาร ให้อาหารและยาทางสายยาง ให้ออกซิเจน พ่นยา ทำแผล ทำกายภาพเบื้องต้น ดูดเสมหะ ดูแลท่อหลอดลมคอ เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ฉีดอินซูลิน ฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น*
 • ดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้สูงอายุ รวมทั้งเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของผู้สูงอายุ
*คนดูแลแต่ละระดับจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางการพยาบาลได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ทางทีมพยาบาลของร่มเย็นจะเป็นผู้ประเมินสภาพของผู้ป่วยเบื้องต้น ว่าต้องการความช่วยเหลือแบบใด และเลือกคนดูแลที่มีประสบการณ์และทักษะที่เหมาะสม