หน้าหลัก

จัดส่งคนดูแลถึงบ้าน

ดูแล.. เหมือนคนในครอบครัว

จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

เข้าเยี่ยมบ้าน

ติดตามการดูแล

ให้คำปรึกษาแนะนำ

สู่ความ.. “ร่มเย็น”

ที่มาของเรา สู่ความไว้วางใจของคนในครอบครัว

บริษัท ร่มเย็น ซีเนียร์ แคร์ จำกัด ให้บริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุเพื่อไปดูแลที่บ้าน หรือรพ. ร่มเย็นดำเนินการโดยทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกว่า 10 ปี เราพิถีพิถันในการคัดเลือกพนักงานที่มีใจรักในการให้บริการผู้สูงอายุ คัดกรองประวัติ ปรับทัศนคติ ทดสอบ และฝึกทักษะทางการพยาบาลเพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนส่งคนดูแลถึงบ้านท่าน เราคำนึงถึงคุณภาพในการดูแล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก

ร่มเย็น มีคนดูแลหลากหลายประเภท สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยตั้งแต่ อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ คอยช่วยเหลือทั่วไป ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอาการหนักนอนติดเตียง รวมไปถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองในวาระสุดท้ายของชีวิต

การบริการใดๆ ถ้าทำให้ผู้รับบริการและครอบครัวไว้วางใจมีความสบายใจหรือเกิดความร่มเย็นในใจได้ก็คงจะดีมิใช่น้อย และนี่ก็เป็นจุดประสงค์หลักของการให้บริการของร่มเย็นนั่นเอง

เลือกร่มเย็นแล้ว.. ดีอย่างไร

มืออาชีพ

ดำเนินการโดยทีมบุคคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกว่า 10 ปี

คุณภาพ

พนักงานทุกคนผ่านการทดสอบและอบรมทักษะโดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาตรฐาน

เอาใจใส่

ทีมพยาบาลของร่มเย็นเข้าเยี่ยมบ้านเป็นระยะเพื่อติดตามการดูแล และให้คำแนะนำปรึกษา

ปลอดภัย

พนักงานของร่มเย็นทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเริ่มงาน

เสียงจากทางบ้านที่เลือกใช้.. ร่มเย็น